GDPR
GDPR (= General Data Protection Regulation)- NIEUWE WETGEVING VANAF 25/5/2018

Wij bewaren enkel de gegevens die we van jou ontvangen bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens).
Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van de federatie. De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.
De gegevens worden gebruikt voor:
 • De ledenadministratie.
 • Het bezorgen van de uitnodigingen voor de activiteiten en de nieuwsbrief van onze federatie.
 • De ledenverzekering (gebeurt door OKRA-SPORT + vzw, Haachtstesteenweg 579, 1031 BRUSSEL)>

 • Als je je gegevens wilt inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail aan GDPR@krachtbal.be
  Wij verklaren hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

  GDPR in je club
  Ook jouw club houdt gegevens van personen bij. Van je leden bijvoorbeeld. Of van de contactpersonen van bevriende verenigingen. Misschien zelfs van deelnemers aan activiteiten. Of van losse medewerkers. In principe mag dit niet. Tenzij je goede redenen hebt om dit te doen en goed zorgt draagt voor de privacy van de mensen van wie je gegevens verwerkt. Dit wordt vanaf nu allemaal geregeld door de GDPR = een Europese verordening rond de bescherming van persoonsgegevens.
  Die GDPR kan je zien als een uitbreiding en verbetering van de bestaande wet op de privacy. Zeker met de komst van bedrijven als Google en Facebook, die op alle mogelijke manieren persoonsgegevens verzamelen, was een aangepaste wetgeving nodig. Maar het gaat verder: niet alleen de grote bedrijven vallen onder deze nieuwe wetgeving, maar ook kleinere organisaties, zoals krachtbalclubs, moeten in orde zijn, vanaf 25 mei 2018.
 • Folder: binnenkort beschikbaar
 • Dynamoproject - tools voor GDPR
 • Toolkit - zie luik GDPR

 •