Documenten
Algemeen
Reglement JSF
Onkostennota clubniveau
Overzicht onkosten(Excel)
Leidraad jeugdbeleidsplan

Laureaten

ethiek in de jeugdsport

panathlonverklaring


Kijk ook hier!

laagdrempelige sportclubs

lichamelijke en seksuele integriteit

Ethisch verantwoord sporten/fairplay

Jeugdsportfonds
Om de kwaliteit van de jeugdwerking te verhogen, is er het jeugdsportfonds Falos. Via een clubdossier wordt de jeugdwerking van de clubs geëvalueerd. Op basis van de behaalde dossierscore wordt ook een jaarlijks te bepalen bedrag aan jeugdsubsidie verdeeld onder de clubs met jeugdwerking. Wie meer dan 85% van de punten scoort, krijgt bovendien het gouden kidsclub logo, wie tussen de 55 en 85% haalt, krijgt het zilveren kidsclub logo.

Na 2013-2014-2015-2016, kregen we nu ook groen licht voor de beleidsperiode 2017-2020! Goed nieuws dus en hopelijk een stimulans om verder te werken aan meer en betere jeugdopleiding.
In het reglement zijn de wijzigingen aangeduid.

Er wordt aandacht besteed aan:

Algemeen :
info mbt aantallen jeugdspelers / aantallen jeugdploegen / procentueel aandeel jeugd in ledenaantal / aantal ploegen in competitie / doorstromingsmogelijkheden / (gediplomeerde) trainers
Enkele aandachtspunten
=> Veel jeugdspelers / (procentueel) aandeel jeugd in de vereniging is hoog
=> Er zijn doorstromingsmogelijkheden van jeugdspelers (in elke jeugdcat. een ploeg)
=> Er zijn veel gediplomeerde en actieve jeugdtrainers / er kan getraind worden in kleine groepen
=> Er is een jeugdbestuur met participatie van jeugdspelers

Competitie :
enkele aandachtspunten :
=> Er wordt voldoende vaak en intens getraind
=> Jeugdspelers spelen effectief in de jeugdcompetitie
=> Er is opvolging mbt deelname van de jeugdspelers a.d. trainingen / spelers worden gemotiveerd om deel te nemen
=> Forfaits worden zoveel mogelijk vermeden
=> Er is aandacht voor fair-play
=> De vaardigheden van de jeugdspelers worden geëvalueerd.

Organisatie :
Enkele aandachtspunten :
=> Er is een jeugdcoördinator met VTS diploma
=> Er is een jeugdverantwoordelijke
=> Er zijn minstens 2 specifieke trainersvergaderingen
=> De voorbereiding op de competitie start tijdig
=> Er wordt deelgenomen aan bijscholingen
=> Er is actieplan voor de jeugd

Communicatie :
Enkele aandachtspunten:
=> Er is een overlegmoment met ouders / welkomstpakket / lijst met clubinfo / ...
=> Er is een webpagina/-site specifiek voor de jeugd
=> Er is voldoende communicatie met jeugdspelers / ...

Promotie :
Enkele aandachtspunten:
=> Er wordt deelgenomen aan SVS competities
=> Er worden initiaties gegeven in de plaatselijke scholen/verenigingen/...
=> Er wordt deelgenomen aan promotionele activ. van de federatie
=> Het clubgevoel wordt versterkt door extrasportieve organisaties
=> Nieuwe leden kunnen enkele testtrainingen volgen

Nieuw item: maatschappelijk achtergestelde jongeren: interessante info op onderstaande link.

  • Laagdrempelige sportclub => laagdrempeligesportclub.be


  • Tijdens de bilaterale gesprekken gaven wij o.a. info m.b.t.: (zie ook de vermelde links)
  • lichamelijke en seksuele integriteit => sportmetgrenzen.be
  • Ethisch verantwoord sporten/fairplay => sportopjongerenmaat.be


  • Hopelijk kunnen we met zijn allen samen de jeugdwerking een flinke boost geven !!