Overzicht
algemeen overzicht
Instaptornooien jeugd
Baasrode (09/10/2021)
09:30Klaverken Buggenhout A (U10) - Klaverken Buggenhout B (U10)    
09:30Klaverken Buggenhout C (U10) - Botterken Baasrode (U10)    
10:00Klaverken Buggenhout (U12) - Botterken Baasrode A(U12)    
10:30Klaverken Buggenhout C (U10) - Klaverken Buggenhout B (U10)    
10:30Botterken Baasrode (U10) - Klaverken Buggenhout A (U10)    
11:00Osiris Aalst (U12) - Klaverken Buggenhout (U12)    
11:30Klaverken Buggenhout A (U10) - Klaverken Buggenhout C (U10)    
11:30Klaverken Buggenhout B (U10) - Botterken Baasrode (U10)    
12:00Botterken Baasrode A(U12) - Osiris Aalst (U12)