Statuten
Algemeen
Statuten en Reglement van Inwendige Orde
In memoriam Etienne Schotte
Over de KVKBF
De Koninklijke Vlaamse Krachtbalfederatie is een toffe organisatie ontstaan in 1964 en sinds 2007 - in het kader van het subsidiëringsdecreet voor sportfederaties van de Vlaamse Overheid - een deel van KWB in beweging, Falos. (www.falos.be)

De KVKBF is lid van het BOIC en verantwoordelijk voor de promotie en organisatie van de sporttak krachtbal. Binnen het geheel wordt bijzondere aandacht besteed aan fair-play, jeugdsport, sociaal contact en gelijke kansen voor iedereen. Niet voor niets spreken onze leden van de krachtbalfamilie en het is alom bekend dat wie eenmaal de krachtbalmicrobe te pakken heeft, die de rest van zijn/haar leven blijft meedragen.

De sporttak krachtbal ontstond in de regio Brugge door de inspanningen van wijlen dhr. E. Schotte en vierde in september 2014 haar 50 jarig bestaan. De uitdaging van alle krachtbalspelers en de vele vrijwilligers die de sport helpen dragen, is om het plaatsje dat de krachtbalsport met hard werken verdiende in het gevarieerde sportlandschap te vrijwaren en de sport verder regionaal, nationaal en internationaal uit te bouwen.

Wil je graag lid worden van de krachtbalfamilie? Neem vrijblijvend contact op met de secretariaat of met een van de vele clubs in Vlaanderen (zie contact).

Krachtbal, toffe sport !