GDPR

GDPR (= General Data Protection Regulation)

Alle info vind je hier (eenlevenlangsporten)

Wij bewaren enkel de gegevens die we van jou ontvangen bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens).
Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van de federatie.
De gegevens worden gebruikt voor:

  • De ledenadministratie.

  • Het bezorgen van de uitnodigingen voor de activiteiten en de nieuwsbrief van onze federatie.

  • De ledenverzekering (gebeurt door OKRA-SPORT + vzw, Haachtstesteenweg 579, 1031 BRUSSEL)>

Als je je gegevens wilt inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail aan GDPR@krachtbal.be

GDPR in je club
Ook jouw club houdt gegevens van personen bij. Van je leden bijvoorbeeld. Of van de contactpersonen van bevriende verenigingen. Misschien zelfs van deelnemers aan activiteiten. Of van losse medewerkers. Wanneer je, op basis van een wettelijke verplichting of het belang van de uitvoering van een activiteit, kan aantonen dat het noodzakelijk is om bepaalde gegevens te verwerken, is het toegestaan. Voor een aantal verwerkingen heb je wel de expliciete toestemming nodig van de betrokkene, bijvoorbeeld voor het doorgeven van gegevens aan externe partners.
Je bent ook verplicht goed zorg te dragen voor de privacy van de mensen van wie je gegevens verwerkt.
Dit wordt vanaf nu allemaal geregeld door de GDPR = een Europese verordening rond de bescherming van persoonsgegevens.
Die GDPR kan je zien als een uitbreiding en verbetering van de bestaande wet op de privacy. Zeker met de komst van bedrijven als Google en Facebook, die op alle mogelijke manieren persoonsgegevens verzamelen, was een aangepaste wetgeving nodig. Maar het gaat verder: niet alleen de grote bedrijven vallen onder deze nieuwe wetgeving, maar ook kleinere organisaties, zoals krachtbalclubs, moeten in orde zijn, vanaf 25 mei 2018.
Maak je geen zorgen, je staat er niet alleen voor. Op federatieniveau werken wij (ism VSF) aan docs die er voor zullen zorgen dat uw club met de meeste zaken in orde is.
Bij vragen mag je gerust contact opnemen met Nele Put op nele.put@okrasportplus.be of privacy@okrasportplus.be telefonisch via het nummer 02 246 44 35
Enkele interessante links: