Federatie API = Nele Put - nele.put@okrasportplus.be.
Om de kwaliteit van de jeugdwerking te verhogen, is er het jeugdsportfonds krachtbal. Via een clubdossier wordt de jeugdwerking van de clubs geevalueerd. Op basis van de behaalde dossierscore wordt ook een jaarlijks te bepalen bedrag aan jeugdsubsidie verdeeld onder de clubs met jeugdwerking. Wie meer dan 75% van de punten scoort, krijgt bovendien het gouden kidsclub logo, wie tussen de 55 en 75% haalt, krijgt het zilveren kidsclub logo.
Er wordt aandacht besteed aan:


Algemeen :

 • Info mbt aantallen jeugdspelers
 • Aantallen jeugdploegen
 • Procentueel aandeel jeugd in ledenaantal
 • Aantal ploegen in competitie
 • (gediplomeerde) Trainers

 • Extra aandachtspunten:
 • Veel jeugdspelers / (procentueel) aandeel jeugd in de vereniging is hoog
 • Er zijn doorstromingsmogelijkheden van jeugdspelers (in elke jeugdcat. een ploeg)
 • Er zijn veel gediplomeerde en actieve jeugdtrainer
 • Er kan getraind worden in kleine groepen

 • Competitie :

  Enkele aandachtspunten :

 • Er wordt voldoende vaak en intens getraind
 • Jeugdspelers spelen effectief in de jeugdcompetitie
 • Er is opvolging mbt deelname van de jeugdspelers a.d. trainingen
 • Spelers worden gemotiveerd om deel te nemen aan de trainingen
 • Forfaits worden zoveel mogelijk vermeden
 • Er is aandacht voor fair-play
 • De vaardigheden van de jeugdspelers worden geevalueerd.

 • Organisatie :

  Enkele aandachtspunten :

 • Er is een jeugdcoordinator met VTS diploma
 • Er is een jeugdverantwoordelijke
 • Er zijn minstens 2 specifieke trainersvergaderingen
 • De voorbereiding op de competitie start tijdig
 • Er wordt deelgenomen aan bijscholingen (van de federatie)
 • Er is een actieplan voor de jeugd

 • Communicatie :

  Enkele aandachtspunten:

 • Er zijn infosessies voor de ouders / welkomstpakket / lijst met clubinfo / ...
 • Er is een webpagina/-site specifiek voor de jeugd
 • Er is voldoende/regelmatig communicatie met jeugdspelers / ...

 • Promotie :

  Enkele aandachtspunten:

 • Er wordt deelgenomen aan minikrachtbaltornooien op woensdagnamiddag
 • Er worden initiaties gegeven in de plaatselijke scholen/verenigingen/...
 • Er wordt deelgenomen aan promotionele activ. van de federatie
 • Het clubgevoel wordt versterkt door extrasportieve organisaties
 • Nieuwe leden kunnen enkele testtrainingen volgen